Typ 2

För dig med typ 2 diabetes

Kontinuerlig glukosmätning skapar bättre förutsättningar för att identifiera vilka livsstilsförändringar och vilken kost som har bäst effekt på just din glukoskontroll. Det ger även en detaljerad bild av vad det är som driver de höga glukosvärden och vilken av alla nu tillgängliga behandlingar som är bäst lämpad för just dig.

CGM-sensorer eller kontinuerlig glukosmätning är svårt att få inom primärvården för dig som diabetes typ 2 patient. Det vill vi vara med om att ändra på. För dig som har typ 2 diabetes och som är intresserad av att komma igång med kontinuerlig glukosmätning eller för dig som redan använder det men som vill få mer stöd kring hur du ska tolka dina värden är vi rätt mottagning.

Hur funkar det?

Det här är en guide för dig som är ny patient hos Digital Diabetes Care. Guiden följer sex steg från registrering till ditt första videobesök med en läkare. 

Läs igenom alla steg för att se vad du behöver göra inför ditt läkarbesök.

Vanliga frågor  kan hjälpa dig att hitta svar på dina frågor. 

1

Registrera dig som patient

För att registrera dig som patient klickar du på Boka tid eller Mina sidor och loggar in med Mobilt BankID.
 

2

Boka tid

För att boka ett besök klickar du på Boka tid eller Mina sidor, loggar in med Mobilt BankID och sedan klickar på webtidbok. Ange koden som du fick i mailet om testperiodens öppnande. Välj besökstyp som i ditt fall är nybesök och en önskad ledig tid.
 

3

Data

Patienter med typ 2 diabetes utan en kontinuerlig glukosmätare skickas en mätare efter registrering och bokad tid. Sensorn ska mäta data i minst två veckor innan ett första besök hos oss.

I detta steg skickas även en remiss för provtagning av labprover från Unilabs. Provtagningen sker drop-in på en av deras provtagningsenheter

Instruktioner för datainsamling hittar du här

4

Fylla i formulär

Du behöver fylla i ett formulär senast 24 timmar innan ditt besök. Formuläret får du på sms och mail när du bokat tiden och en påmminelse 24 timmar innan bokat besök. Du kan även hitta formuläret under mina sidor på hemsidan. 

5

Ladda upp data

Ladda upp dina sensordata på DDAnalytics senast 24 timmar innan ditt bokade besök. Du får ett sms- och mailpåminnelse om att ladda upp dina sensordata 24 timmar innan det bokade besöket. 

Som ny patient kommer du få en inbjudan till DDAnalytics till din mailadress efter du bokat in ditt första besök hos oss och fyllt i formuläret. Inbjudan innehåller en guide samt ett tillfälligt lösenord som du sedan ska ändra. 

Här  finns en guide på hur du laddar upp dina sensordata i DDAnalytics. 

Här  finns en guide på hur du laddar ner dina data i rätt filformat i Libre View.

6

Förbereda sig inför videobesöket

För att genomföra videosamtalet behöver du ladda ner en app i din telefon. 

Appen heter Vårdrummet Video och finns att ladda ner på AppStore och GooglePlay. 

Du loggar in på Vårdrummet Video med BankID och klickar på ditt besök. Du kan gå in i videobesöket 15 minuter innan din bokade tid. 

Under testerna har vi märkt att flera patienter vill använda sin dator vid läkarbesöket. Vi håller på att utveckla en egen videolösning för detta.

Mäta blodtryck

Det är enkelt att mäta ditt eget blodtryck hemma. Om du behöver köpa en blodtrycksmätare rekommenderar vi någon av följande:

Vilken våg ska jag använda?

Det är viktigt att du alltid väger dig med samma våg för att kunna följa din vikt. Om du behöver köpa en våg rekommenderar vi någon av följande: