Insights Healthy

Om din glukos

Få insikter om hur din glukos påverkas av kost, sömn och livsstil.

Analys
på din glukos

Insights Healthy är en hälsoscreening av kroppens glukosvärden. Screeningen görs genom att mäta kroppens glukosvärden under en tvåveckorsperiod med hjälp av en glukossensor.  

Insights Healthy sammanställer vad, när och hur dina glukosvärden påverkar kroppen negativt och vad du kan göra för att minska riskerna för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.  Analysen ger dig insikter och förståelse om hur kroppens glukosvärden påverkas av kost, sömn, stress och livsstil. 

Hur fungerar det?

Beställ
Beställ och betala din Insights i appen. Lämna information kring dina levnadsvanor och allmäntillstånd.
Mäta
Du får hem din sensor, applicerar den på armen, delar dina data och mäter in glukos i 14 dagar.
Resultat
Resultaten levereras till till dig i appen.
När du läst igenom din Insights kan du ställa frågor till våra läkare eller boka in ett videosamtal med en av våra sjuksköterskor.
Föregående
Nästa

Svar på
dina frågor

Hittar du inte svaret på din fråga? 

En Insights är en rapport på din glukos och analyserar sex olika faktorer som påverkar din glukoskontroll. 

En Insights bygger på analyserna: Tid med optimala värden, Högt glukosvärde, Lågt glukosvärde, Svängningar, Måltidspåverkan och Egen insulinproduktion. 

Glukos är livsviktigt bränsle för alla kroppens celler. I samband med måltid höjs blodsockret samtidigt som motion och insulin sänker det. Även stress, infektion och hormoner kan påverka vårt blodsocker och olika personer kan reagera olika på samma typ av måltid. För mycket glukos i blodomloppet under en lång tid kan skada kärlen som transporterar syrerikt blod till organen. Högt blodsocker kan öka risken för: diabetes, hjärtsjukdomar, hjärtinfarkt, njursjukdomar och stroke vilket är de vanligaste folksjukdomarna i Sverige idag

En sensor, eller CGM/FGM, är en kontinuerlig glukosmätare som mäter din glukos. Sensorn sätts på armen som du skannar med din telefon.

En sensor mäter din glukos i 14 dagar och är basen för analyserna i din Insights. 

Ja, DDCare är en registrerad vårdgivare under tillsyn från Inspektion för Vård och Omsorg. Vi lyder under patientdatalagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vi kommer journalföra din Insights och besök hos oss. 

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Vår cookiepolicy