Nu öppnar vi vår digitala Diabetesmottagning

Vi erbjuder dig med typ 1 eller typ 2 diabetes kontinuerlig, tillgänglig och datadriven avancerad vård.

Hos oss blir du medlem och vi skräddarsyr din vårdplan utifrån dina behov och din livsstil. Kontakta oss för att veta mer om villkor, priser och hur du blir medlem.

Kontakta oss

Digital Diabetes Care är en ny digital diabetesmottagning där vi erbjuder en digital, datadriven och högkvalitativ vård till personer med typ 1 och typ 2 diabetes. Vår diabetesbehandling bygger på dina data. Vi står för en likställd vård oberoende var du bor och kan därför erbjuda alternativ eller komplement till den vård som erbjuds på sjukhuset eller inom primärvården.

På vår mottagning arbetar medicinska experter inom diabetes med stöd av Digital Diabetes Analytics automatiserade analysverktyg som analyserar dina data från din CGM-sensor. Tillsammans med Digital Diabetes Analytics analysverktyg kan vi erbjuda avancerade datadrivna tolkningar av kontinuerliga glukosvärden som fokuserar på att förbättra din blodsockerkontroll genom att identifiera grundorsakerna till varför du får låga blodsockervärden och varför dina glukosvärden ibland svänger väldigt mycket.

En viktig del i din diabetesbehandling är att du som patient själv ska kunna tolka dina värden för att kunna agera utifrån dem. Detta bygger på ett systematiskt lärande och ett samspel mellan teknik och beteende. Med hjälp av Digital Diabetes Analytics analysverktyg får du som patient tillgång till kontinuerlig vård och en ökad interaktion mellan läkare och dig som patient.

Vi erbjuder

Videosamtal med specialistläkare

Hos oss är alla besök digitala. Vi erbjuder videosamtal med  våra specialistläkare som tillsammans med dig går igenom dina glukosdata.

Unikt analysverktyg för dina data

Våra behandlingar bygger på DDAnalytics analysverktyg. Verktyget analyserar automatiskt all data som fås genom kontinuerlig glukosövervakning (CGM) och genererar en tolkning av den bakomliggande orsaken till ett glukosvärde utanför normalvärdet.

Fortlöpande digital återkoppling

Utöver videosamtal hos oss får du som patient fortlöpande digital återkoppling baserat på din data i DDAnalytics analysverktyg.

Typ 1

Typ 2

Digital Diabetes Care är en registrerad vårdgivare under tillsyn från inspektionen för vård och omsorg.
Vi lyder under patientdatalagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vi kommer att journalföra dina besök hos oss.

Vår cookiepolicy I Vår personuppgiftspolicy