Insights Healthy Företag

Tolkning av glukosvärden och individanpassade rekommendationer –   för friskare medarbetare och företag

Hälsoscreening

Insights Healthy är en hälsoscreening av kroppens glukosvärden.  Hälsoscreening av glukosvärden ger kunskaper och insikter som gör det lättare att förstå hur livsstil och vanor påverkar hälsa idag och över tid. Kontinuerliga hälsoscreeningar förebygger och minskar risker för avbrott, skador och sjukskrivningar som blir kostsamma för individ, företag och samhälle.

Med Insights Healthy får man en enkel överblick på hur dagliga livet påverkar glukos, och hur man kan förbättra sin livsstil med små knep som kan ge stora positiva hälsoeffekter.

Screeningen görs genom att mäta kroppens glukosvärden under en tvåveckorsperiod med hjälp av en glukossensor.

Efter tvåveckors mätningen analyseras och tolkas glukosvärdena automatiskt och varje person får sin egen analys av sin allmänna glukosstatus. Analysen ger insikter och förståelse om hur kroppens glukosvärden påverkas av kost, sömn, stress och livsstil.  Analysen innehåller rekommendationer och förslag som görs av specialister inom nutrition (kost), endokrinologi (hormoner) och diabetes. Man får en sammanställning på vad, när och hur glukosvärden påverkar kroppen negativt och vad man kan göra för att minska riskerna för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Analysen är personlig, och varje person som deltar i mätningen får tillgång till sin glukosdata och sin Insights Healthy via appen DDCare med säker bank-ID inloggning. Företaget får en glukosrapport på gruppnivå om hälsostatus nedbrutet på enheter med mer än 10 medarbetare. Rapporten ger företaget möjlighet att arbeta förebyggande och upptäcka risker med datadrivna faktabaserade underlag.

 

Hur fungerar det?

Beställ
Personalen beställer sin individuella Insights i appen DDCare. Vid beställning lämnar personen information kring levnadsvanor och allmäntillstånd.
Ladda ner
Mäta
Personalen mottar sin sensor, delar sina data och aktiverar den för en 14 dagars mätperiod.
Resultat
Rapporten levereras till personalen i appen DDCare. Här kan personalen ställa frågor till våra läkare, sjuksköterskor och dietister. Personal med en avvikande glukoskontroll, risk för prediabetes och att utveckla typ 2 diabetes, erbjuds ett videosamtal med en sjuksköterska i appen DDCare.
Föregående
Nästa

Kontakta oss

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Vår cookiepolicy