Instruktion för datainsamling

Instruktion för datainsamling

Det här är en instruktion för hur du  med typ 2 diabetes samlar in data inför ditt läkarbesök. Datainsamlingen består av labprovtagning och insamling av dina blodsockerdata med hjälp av en sensor.

Observera att följande steg för datainsamling endast kan ske efter du bokat ett läkarbesök via webtidboken under Boka tid eller Mina sidor.

Labprovtagning

Direkt efter du bokat ett läkarbesök skickas en remiss för provtagning hos Unilabs. Du kommer inte få en pappersremiss hem utan kan själv välja en av deras provtagningsenheter för Drop-In. Vid labprov behöver du endast legitimera dig med medtaget ID för att få ta labproverna.

Följande labprover kommer att tas:

  • Blodstatus 
  • EI-status (natrium, kalium, kreatinin) 
  • HbA1c 
  • C-peptid 
  • Lipidstatus (Kolestrol, LDL, HDL, Triglycider) 
  • Urin albumin 
  • Urin kreatinin 

Datainsamling med sensor

Efter bokat läkarbesök skickas även en sensor hem till dig. Sensorn ska mäta dina blodsockerdata i två veckor och ska appliceras på baksidan av din överarm.

Sensorn som du får hem heter Libre 2. För att aktivera datainsamlingen behöver du skapa ett konto i Libre View och ladda ner appen FreeStyle LibreLink i din telefon.

Nedan följer instruktioner hur du skapar ett konto i Libre View där du kommer att kunna lada ner dina data för att lägga upp i DDAnalytics analysverktyg.

  1. Gå in på libreview.se och skapa ett konto. Följ sedan instruktionerna för att aktivera ditt konto.
  2. Ladda ner applikationen FreeStyle LibreLink till din mobil
  3. Logga in i applikationen med ditt nyskapade konto och följ instruktionerna för att starta datainsamlingen och aktivera avläsning av din sensor

Hur man applicerar en sensor?

I både appen FreeStyle LibreLink och lådan som du fick sensorn i finns instruktioner hur du applicerar sensorn.

Obs! Följ instruktionerna noga. Sensorn ska appliceras på din bakre överarm och mäta data i två veckor.

Hur man läser av en sensor?

I FreeStyle LibreLink finns instruktioner hur du läser av din sensor med din telefon.

Efter två veckor med sensorn är du färdig med datainsamlingen och du behöver ladda ner dina data i en cvc-fil och ladda upp i DDAnalytics analysverktyg inför ditt läkarbesök.

Hur nedladdning i Libre View och uppladdning i DDAnalytics analysverktyg går till kan du läsa här.