Vi vill med vår kunskap och mångåriga erfarenhet inom specialiserad diabetesvård erbjuda dig kontinuerlig, tillgänglig och datadriven avancerad vård som är anpassad till dina behov och din livsstil. Våra specialister och läkare har lång erfarenhet från specialistvård inomendokrinologi och diabetologi på universitetssjukhus, och har en särskild inriktning på att behandla patienter med typ 1 och typ 2 diabetes. Samtliga läkare bedriver aktiv forskning inom diabetes och är disputerade i fältet. De har genom sin forskning varit med och utvecklat vårt unika analysverktyg DDAnalytics.