Integritetspolicy

Vi bryr oss om dina uppgifter. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Digital Diabetes Care behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (d.v.s. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, samt ärendehistorik.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

Du kan välja att kommunicera med Digital Diabetes Care på olika sätt, t.ex. via sociala medier, intresseformuläret och mail.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t.ex.:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Information om ärende
  • Information om din koppling till diabetes (diabetiker, anhörig, förälder, övrigt)
Vi hanterar dina personuppgifter därför att:
  • Samla in information om intressenter 
  • Besvara frågor och hantera ditt ärende
  • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Vår cookiepolicy