Insights
Insikter om din glukos

På DDCare kan du mäta din glukos och få insikter om hur din kost, motion och livsstil påverkar din glukos och metabola hälsa.

Insights – en glukosrapport på din glukos.

Hur går det till?

  1. Beställ. Beställ en Insights i appen och få en sensor hemskickad till dig
  2. Mäta. Börja mäta din glukos med sensorn.
  3. Dela data. Dela data dina glukosdata med oss på DDCare.
  4. Insightsleverans. Din rapport levereras.

Prediabetes

Prediabetes är ett tillstånd där glukosnivåerna i blodet kan vara högre än normalt men inte tillräcklig höga som vid diabetes. Man har sällan några symtom och det är därför svårt att upptäcka i tid.

1-1,5 miljoner människor i Sverige bedöms ha förstadier till diabetes och vara i riskzon att utveckla typ 2 diabetes. Många lever med en odiagnostiserad prediabetes alldeles för länge, den brukar utvecklas smygande och pågå under många år innan det utvecklas till typ 2 diabetes.

Livsstilsförändring gällande matvanor och motion samt att sluta röka, minskad alkoholkonsumtion och minskad stress är de viktigaste verktygen för att få ordning på förhöjda glukosvärden och minska risken för pre- och typ 2 diabetes.

Kontinuerlig glukosmätning

Kontinuerlig glukosmätning ger oss möjlighet att kartlägga varje persons glukosprofil och hur kroppens insulinproduktion svarar under måltider.

Den kontinuerliga mätaren (CGM) mäter glukosnivån dygnet runt, var 15:e minut, under 14 dagar. Användning av CGM har visats kunna identifiera ytterligare 15% med prediabetes och 2 % med typ 2 diabetes jämfört med de tekniker som används för diagnos i nuläget.

För vissa individer varierar fasteglukosvärdet tydligt mellan olika dagar vilket gör att upptäckt av förhöjt fasteglukos kan missa vid de enstaka blodglukosvärden som tas inom hälso- och sjukvården.

Användning av CGM vid uppföljning har också i studier visats ha patientpedagogiskt syfte och stimulera beteendeförändring mot en mer hälsosam livsstil vid såväl prediabetes som typ 2 diabetes.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Vår cookiepolicy