Intro1

DDCare är en privat mottagning utan avtal med regioner och erbjuder ett alternativ eller komplement till den vård som erbjuds på sjukhuset eller inom primärvården.