Libre Data Nedladdning

Instruktion för nedladdning av data i Libre View

Detta är en guide för hur du laddar ned din glukosdata från Libre View i det format som krävs för att ladda upp din data i Digital Diabetes Analytics analysverktyg. När du har laddat ner filen finns en guide hur du laddar upp den i analysverktyget. Här kan du läsa guiden. 

1

Logga in på Libre View

2

Klicka symbolen i det högra hörnet. 

3

Symbolen öppnar en meny där du klickar på Account Settings.  

4

Klicka Preferences i menyn till vänster. Här väljer du alternativet Month-Day-Year under Date Format.  

5

Klicka sedan knappen Glucose History , i det övre vänstra hörnet 

Observera: Knappen Glucose History  kan också hittas startsidan 

6

Klicka Download glucose data i det övre högra hörnet: 

7

Detta öppnar ett fönster där du klickar för att bekräfta “I’m not a robot” för att sedan klicka knappen Download. 

8

Därefter kommer du att bli ombedd att slutföra en kort uppgift att identifiera foton som innehåller båtar. När du är klar med det klickar du knappen Verify.

9

Detta tar dig tillbaka till föregående fönster där du klickar knappen Download igen: 

10

När ledladdningen är klar bör din data vara tillgänglig i mappen Nedladdningar din dator. Om du heter Karl Karlsson och du laddade ner filen den 30 januari 2021 kommer filen att heta KarlKarlsson_glucose_1_30_2021.csv.

11

Nu kan du kontrollera igen om tidsformatet valdes korrekt i steg 4. Kontrollera att du valt formatet Month-Day-Year och inte Day-Month-Year. Formatet Day-Month-Year ger filnamnet KarlKarlsson_glucose_30_1_2021.csv och är felaktigt. Om datumformatet är fel, tillbaka till steg 4, välj Month-Day-Year och upprepa steg 4 till 11.  

12

Om du är nyfiken innehållet i filen kan du öppna den, men vänligen gör inga ändringar, eftersom detta kan göra filen oläslig av DDAnalytics system.