Intro3

Vi kan med vårt unika analysverktyg ”DDAnalytics” som är utvecklat med machine learning och Artificiell intelligens (Ai)-teknik identifiera mönster och orsakssamband i dina data som du läser av från din sensor, din kontinuerliga blodsockermätare. Vi kan på basen av detta ge råd och stöd hur du kan modifiera din diabetesbehandling för att kunna minska dina blodsockersvängningar, förhindra låga blodsockervärden och långdragna episoder med höga blodsockervärden, samt förstås förbättra ditt medelblodsockerläge.