Intro 4

Hur det är att leva med diabetes är för de som inte har sjukdomen många gånger svårt att förstå. Du lever med sjukdomen i hela ditt liv och den är ständigt närvarande. Vi vill hjälpa dig att att inte låta sjukdomen ta över och bestämma över ditt liv. Du kan inte bli av med diabetes, men du kan lära dig att leva med den.

Hos oss blir du medlem, och vi skräddarsyr din vårdplan som kontinuerligt följs upp utifrån dina behov och din livsstil. Kontakta oss så får du veta mer om villkor, priser och hur du blir medlem.