Erbjudande

Vi erbjuder

Videosamtal med specialistläkare

Hos oss är alla besök digitala. Vi erbjuder videosamtal med  våra specialistläkare som tillsammans med dig går igenom dina glukosdata.

Unikt analysverktyg för dina data

Våra behandlingar bygger på DDAnalytics analysverktyg. Verktyget analyserar automatiskt all data som fås genom kontinuerlig glukosövervakning (CGM) och genererar en tolkning av den bakomliggande orsaken till ett glukosvärde utanför normalvärdet.

Fortlöpande digital återkoppling

Utöver videosamtal hos oss får du som patient fortlöpande digital återkoppling baserat på din data i DDAnalytics analysverktyg.